Fruergaard Larsen A/S

Vurdering af andelsbolig ved salg og køb

Vores faglighed sikrer både køber og sælger

Ønsker du professionel hjælp til vurdering af andelsbolig i forbindelse med salg? Så lad os lave en lejlighedsvurdering til dig. ​Hos Fruergaard Larsen A/S er vi ISO 9001-certificeret og har over 30 års erfaring. Dermed kan du altid forvente en høj faglighed.

Vi tilbyder vurdering af andelsbolig ved salg og køb til private. Vi tilbyder også værdisætning til andelsboligforeninger ved behov for kreditvurdering til banker og realkreditinstitutter i forbindelse med lån. Vi udfører vurderinger blandt andet på Østerbro i København, på Frederiksberg og i Nordsjælland med videre.

Forbedringer tillægges andelskronens værdi

Andelsprisen værdisættes, når en andelshaver ønsker at sætte sin bolig til salg. Andelen kan højst prisfastsættes ud fra andelskronens værdi med tillæg af forbedringer i boligen.​

​Det er vigtigt for sælger at få vurderet eventuelle forbedringer, så der ikke sker et tab. Omvendt er det vigtig for køber at kende eventuelle fejl og mangler, og at forbedringer er værdiansat af en uvildig vurderingsmand (m/k). ​Tidligere var det primært andelsbestyrelsen, der værdisatte boliger, men flere og flere andelshavere vælger at bruge en vurderingsmand til at vurdere forbedringer i boligen.

Værdifastsættelse af forbedringer sker ved at ansætte værdien af forbedringsudgiften på det tidspunkt, hvor forbedringen blev gennemført. Herefter fratrækkes eventuel værdiforringelse på grund af alder eller slitage. Der findes en fast praksis for afskrivning på forbedringer, hvor de fleste forbedringer afskrives over 5, 10, 20 eller 30 år.

Forbedringer kan bestå af:

1) arbejder, der øger den brugsmæssige værdi,

2) el-arbejde, der ikke betragtes som vedligeholdelse, og

3) lovlige og forsvarlige badeværelser og køkkener samt vand- og elinstallationer.

Inventar, der er særligt tilpasset eller installeret i ejendommen, kan gøres betinget af køb ved overdragelse af boligen. I normalvedtægten fra boligstyrelsen indeholdes denne regel, hvis der i forbindelse med overdragelsen af andelen overdrages løsøre eller indgås anden retshandel. Vederlaget skal sættes til værdien i fri handel (Lovens paragraf 5 stk. 7.2).

Det er med andre ord vigtigt, at enhver vurdering af andelsbolig udføres af en vurderingsmand, der har en bred byggeteknisk baggrund og et bredt kendskab til diverse byggelovgivninger.

En uvildig vurderingsmand forhindrer uenighed

Det bliver mere og mere almindeligt at få en uvildig og professionel vurderingsmand til at gennemgå boligen sammen med sælger. De observerede forbedringer skal herefter godkendes af både sælger og andelsboligforeningens bestyrelse.

Det er ikke ualmindeligt, at der foretages fradrag for ulovlige eller mangelfulde installationer. Det gælder især for VVS -, el- og gasinstallationer. Der kan også være ulovlige væg- og loftbeklædninger, ligesom brandmæssige adskillelser og redningsåbninger kan være fjernet eller ændret, så boligen ikke længere opfylder lovens krav.

Vurderingsmanden er med til at forhindre eventuelle uenigheder mellem bestyrelsesmedlemmer og sælger, der i værste fald kan føre til ubehagelige nabostridigheder. Det er samtidig i andelsboligforeningens interesse, at værdiansættelsen sker korrekt, så der ikke kan anlægges sag mod andelsboligforeningen og bestyrelsen.

​Hør mere om at få en vurdering af andelsbolig

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe som uvildige vurderingsmand, uanset om du er sælger, køber eller bestyrelsesmedlem i en andelsboligforening. Herefter kan vi udarbejde et uforpligtende tilbud med en god pris for den ønskede vurdering af andelsbolig.

Få en uforpligtende sam​tale?

Udfyld nedenståen​de formular, og vi vil kontakt dig, på baggrund af dine svar.

 
 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Find vores kontaktoplysninger herunder.

FRUERGAARD LARSEN A/S

Lyngbyvej 11, 1, 2100 København Ø

Klik her for rutevejledning

Telefon: 48 24 12 98

E-mail: info@fruergaard-larsen.dk

CVR: 25497120

Tegnestue / kontor

Lyngbyvej 11, 1, 2100 København Ø

Klik her for rutevejledning