Fruergaard Larsen A/S - Bygningsrådgivning
-     
 
Menu
Rådgivning Tilstandsrapport Energimærke Bygningssagkyndig

Tilstandsrapport energimærke

Viden og byggeteknisk vejledning

Vurdering andelsbolig ved salg

Kontakt og adresser

Tilbud, vurderinger, tilstandsrapport, energimærke

Tilfredshedsundersøgelse

Online faktura betaling dankort

Bliv kontaktet:


Tilstandsrapport energimærke

print
tag

Pris på tilstandsrapport og energimærke:
Fruergaard Larsen A/S beregner i hvert tilfælde prisen på tilstandsrapport og energimærke – der ydes rabat i forhold til de officielle priser. Kontakt os venligst for oplysning om pris på Deres ejendom.

Huseftersynsordningen
Et huseftersyn er en professionel vurdering af, om en bygning er i ringere stand end tilsvarende bygninger af samme alder.
Sælger kan blive fritaget for sit normale 10-årige ansvar for skjulte skader.
Køber kan tegne en forsikring mod skjulte skader.
Eftersynet bestilles normalt af sælger og udføres af en bygningssagkyndig, der er beskikket af Økonomi- og Erhvervsministeriet.
Den bygningssagkyndige gennemgår hver enkelt del af bygningen for at afdække synlige skader og tegn på skader og noterer sine observationer i en tilstandsrapport.
Huseftersynsordningen blev indført ved lov pr. 1. januar 1996.
Tilstandsrapport:
Eftersynet bestilles normalt af sælger og udføres af en bygningssagkyndig, der er beskikket af Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Fruergaard Larsen A/S har stor erfaring i at udarbejde tilstandrapporter og energimærker og har været beskikket bygningssagkyndig siden ordningens start – der lægges vægt på at udføre rapporter, der giver et beskrivende og retvisende billede af ejendommens tilstand.
Den bygningssagkyndige gennemgår hver enkelt del af bygningen for at afdække synlige skader og tegn på skader og noterer sine observationer i en tilstandsrapport.


Huseftersynsordningen blev indført ved lov pr. 1. januar 1996. Vi har været beskikkede konsulenter fra ordningens start.


Vejledning:
I forbindelse med besigtigelse af huset er der nogle dokumenter der skal foreligge:


Dokumenter til tilstandsrapport:
- BBR – ejermeddelelse 
- Evt. tidligere udarbejdet tilstandsrapport 
- Bygningstegninger 
- Ejendommens forsikringspolice

 
Dokumenter til energimærkning:
· BBR – ejermeddelelse
· tegninger såfremt disse forefindes
· evt. isoleringsattester i forbindelse med efterisolering, hulmursisolering og lign.
· forbrugsoplysninger for el, vand og varme gældende for det sidste hele år
· eventuelt tidligere udarbejdet energimærke eller varmesynsrapport
 
Besigtigelse og gennemgang af huset:
Når den bygningssagkyndige kommer for, at besigtige ejendommen, gennemgås sælgers oplysninger og eventuelle spørgsmål afklares.

Herunder kan sælgers oplysninger downloades.

Sælgeroplysninger tilstandsrapport og energimærke tryk HER

Det kræver at Adobe Reader er installeret på Deres computer progammet kan hentes gratis HER

 
Copyright © Fruergaard Larsen - All Rights Reserved
CMS | webdesign by A2C