Fruergaard Larsen A/S - Bygningsrådgivning
-     
 
Menu
Rådgivning Tilstandsrapport Energimærke Bygningssagkyndig

Tilstandsrapport energimærke

Viden og byggeteknisk vejledning

Vurdering andelsbolig ved salg

Kontakt og adresser

Tilbud, vurderinger, tilstandsrapport, energimærke

Tilfredshedsundersøgelse

Online faktura betaling dankort

Bliv kontaktet:


Vurdering andelsbolig ved salg

print
tag

Fruergaard Larsen A/S udfører vurderinger af andelsboliger i forbindelse med salg, primært  i København, Storkøbenhavn Nordsjælland og Roskilde.

Vi værdisætter ligeledes forbedringerne i andelboligen for kreditvurdering af bank og realkreditinstitutter i forbindelse med lån i andelsboligforeninger

I ejendomme der ønsker faste vurderinger udregnes tilbud.

Vurdering af andelsboliger – bevar det gode naboskab.

Når en andelshaver ønsker at sætte sin bolig til salg, skal andelsprisen værdisættes. Andelen kan højst prisfastsættes udfra andelskronens værdi med tillæg  af forbedringer i boligen.

Som sælger af en andelsbolig er det meget vigtigt at få  vurderet forbedringernes værdi, så man ikke sælger for billigt., og dermed går glip af prisen for de forbedringer, der er udført i lejligheden.

For køber er det ligeledes vigtigt at overtage en lejlighed, hvor eventuelle fejl og mangler er oplyst, og forbedringer er værdiansat af en uvildig person.

Ofte har det været andelsbestyrelser, der har værdisat diverse boliger, men flere og flere andelshavere vælger i salgssituationer at bruge en vurderingsmand (m/k) til at vurdere de forbedringer, der er i boligen og således, at det ikke er bestyrelsens ansvar at få den rigtige prisfastsættelse ved salg.

Når forbedringer skal værdifastsættes sker det på følgende måde:

Først ansættes værdien til forbedringsudgiften på det tidspunkt, forbedringen blev gennemført. Herefter fratrækkes eventuel værdiforringelse på grund af alder eller slitage. Der findes en fast praksis for afskrivning på forbedringer. De fleste forbedringer afskrives over 5, 10, 20, 30 år.

Forbedringer kan eksempelvis være:

  • arbejder, der øger den brugsmæssige værdi
  • El-arbejde, der ikke betragtes som almindelig vedligeholdelse
  • lovligt og forsvarligt udført vand- og elinstallationer, badeværelse, køkken m.m.

Når inventar skal værdifastsættes sker det på følgende måde:

  • Er der  inventar, der er særlig tilpasset eller installeret i ejendommen, kan overdragelse af boligen gøres betinget af køb af dette inventar. I normal vedtægten fra boligstyrelsen indeholdes denne regel, hvis der i forbindelse med overdragelse af andelen overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdi i fri handel ( Lovens paragraf 5 stk 7.2)

Det er således  vigtigt, at vurderinger udføres af en vurderingsmand med bred byggeteknisk baggrund og kendskab til diverse byggelovgivninger.

I dag er det mere og mere almindeligt at få en professionel vurderingsmand til at gennemgå boligen sammen med sælger. På den måde vurderes boligen af en uvildig, og de forbedringer, der findes ved gennemgangen af boligen , godkendes så af AB´s bestyrelse og af sælger. Dermed er det langt nemmere at undgå uenighed mellem bestyrelsesmedlemmer og sælgere, og derved undgå eventuelle ubehagelige nabostridigheder.

I mit arbejde som vurderingsmand er det ikke ualmindeligt, at der foretages fradrag for ulovlig eller mangelfulde installationer, dette er særligt VVS , el- og gas- installationer. Yderligere kan der i forbindelse med ombygninger være ulovlige væg- og loftbeklædninger, og brandmæssige adskillelser og redningsåbninger kan i denne forbindelse være fjernet eller ændret, så de ikke opfylder lovens krav.

Det er i andelsboligforeningernes interesse, at værdiansættelsen sker korrekt således, at der ikke senere anlægges sag  imod andelsboligforeningen og dennes bestyrelse.

Fruergaard Larsen A/S Bygningsrådgivning har megen erfaring med vurderinger af andelsboliger. Vi foretager vurdering af overdragelse af andel i forbindelse med køb og salg af andelsboliger. Gennemgangen omfatter en vurdering af eventuelle fejl og mangler i boligen, den almindelige vedligeholdelsesstand og værdien af udførte forbedringer.

På baggrund af gennemgangen udarbejder Fruergaard Larsen A/S Bygningsrådgivning en opgørelse, hvor fejl og mangler fremgår og der afsættes beløb til udbedring af  eventuelle ulovlige forhold, og forbedringernes værdi opgøres. Vurderingsopgørelsen fremsendes almindeligvis til foreningens bestyrelse, til sælger og til ejendommens administrator.

 
Copyright © Fruergaard Larsen - All Rights Reserved
CMS | webdesign by A2C